Velkommen til årsmøte på Åsane Arena

Torsdag er det årsmøte. Antall påmeldte er ikke flere enn at vi avholder fysisk møte på Åsane Arena.

Innkallingen til årsmøtet ble publisert på hjemmesiden vår 8. februar, i henhold til klubbens lover, og deretter har medlemmer som ønsker å delta blitt oppfordret til å melde seg på.

Påmeldingen er ikke større enn at møtet kan avholdes i dansesalen i Åsane Arena, der samtlige tilstedeværende kan holde tilstrekkelig avstand til hverandre. Antallet vil ikke overskride grensen som Bergen kommune tillater for gjennomføring av medlemsmøter under Covid-19.

Slik finner du frem:

  • Benytt hovedinngangen på Åsane Arena.
  • Gå opp trappen til 2. etasje. Der tar vi imot deg og registrerer deg før du går inn i salen.

Møtet begynner klokken 19.00.

Alle sitter på tilviste plasser under hele møtet.

Etternølere som ennå ikke har meldt seg på kan kontakte oss på [email protected] for å bli registrert. Dersom du har gyldig medlemskap for 2020 eller 2021 (vært medlem i minst én måned) vil du være stemmeberettiget på møtet.

Vi begynner klokken 19.00 presis. Vær på plass i tide slik at vi får sjekket ditt medlemskap og registrert deg med tanke på smittesporing.

Her kan du laste ned og lese følgende dokumenter:

Klubbens årsrapport med regnskap for 2020, revisors beretning, kontrollkomitéens beretning og budsjett 2021

Agenda for årsmøtet 11. mars

Innkomne forslag til årsmøtet

Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité

Annonse fra Obos-ligaen: