Innkalling til årsmøte

Åsane Fotball avholder årsmøte torsdag 11. mars. Vi håper møtet kan arrangeres på Åsane Arena.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Dagsorden på årsmøtet 11. mars blir som beskrevet i klubbens lover. Lovene for Åsane Fotball er oppdatert med tilpasning til ny lovnorm vedtatt av Norges Idrettsforbund.

Se lovene her

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, altså innen torsdag 25. februar. Medlemmer som ønsker å fremme forslag på årsmøtet sender disse, med begrunnelse, på epost til [email protected].  

Alt materiell til årsmøtet skal være tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet, altså innen 4. mars. Medlemmer som ønsker tilgang på årsmøtepapirene kan henvende seg på [email protected] og be om dette. 

Dersom smittesituasjonen gjør at et fysisk årsmøte for klubbens medlemmer ikke er gjennomførbart vil møtet bli digitalt. Informasjon kommer i god tid før 11. mars.

Planlagt tid for årsmøtet er klokken 19.00.

Velkommen!

Annonse fra Obos-ligaen: