Mandat og formål

Barneutvalget skal gjennomføre organiseringen av barnefotballen.  Hovedoppgaven er å få alle som vil delta til å oppleve fotballglede og fellesskap gjennom positiv aktivitet med mye involvering og mestring.  Barnefotballen dekker alderen 6 til 12 år.

Klubben har fastsatt at vi skal ha tilbud for alle barn i vårt naturlige nedslagsområde på organisert fotball fra de fyller 6 år (første skoleår).  Barneutvalget skal rekruttere inn fra barneskolene i området, organisere lag pr årskull, lage kjerner rundt hvert lag med trener, lagleder og foreldrekontakt.  Videre påse at hvert lag har årsplan med trening, seriekamper og turneringsdeltagelse.  Barneutvalget skal sørge for at hvert lag får veiledning om innhold i aktiviteten og ønsket kultur innen barnefotballen.

Det faglig innholdet i barnefotballen er nedfelt i klubbens sportsplan og følger retningslinjer og anbefalinger fra NFF.

Annonse fra Obos-ligaen: