Hva er viktig i barnefotballen

  • Alle som ønsker det skal få være med. Alle er like verdifull.
  • Den enkelte skal oppleve mestring og kravene skal tilpasses slik at mestringsopplevelsen blir god.
  • Vi vil skape et godt miljø rundt hvert lag og i barnefotballen som helhet
  • Aktiviteten skal preges av mye involvering, mange ballberøringer pr spiller og mye smålagsspill
  • Ulik interesse for å trene og ulik modning løser vi gjennom å differensiere i innhold og tilby ekstra trening til de som ønsker det.
  • Fotballtilbud er det stort sett hele året. Det innebærer at vi vil samarbeide med andre idretter slik at barn får prøve ut ulike idretter hvis de ønsker det.
Annonse fra Obos-ligaen: