Sesongforberedelsene er i gang

Les daglig leder, Nils Petter Lampe sine tanker om sesongforberedelsene.

Forberedelsene til en ny sesong er i full gang.  For juniorene våre starter alvoret allerede i midten av februar hvor de sesongdebuterer mot Viking i den nye nasjonale G18 serien.  A-laget starter snart med treningskampene hvor vi blant annet møter eliteserielagene Haugesund og Brann.  Første treningskamp blir 7. februar mot Brann 2 i Vestlandshallen kl. 16.30.  Deretter går det slag i slag.  Vi møter Sotra i Sotrahallen lørdag 10. februar, Florø i Vestlandshallen 17. februar og Lysekloster samme sted 21. februar.  Mer informasjon om treningskamper finner du på våre hjemmesider asanefotball.no.

En viktig milepæl for klubben i året som gikk var oppnåelsen av akademiklassifisering.  Det innebærer et kvalitetsstempel på den økte satsing Åsane Fotball bevisst har gjort innen spillerutvikling.  Det gir også økte forpliktelser i forhold til arbeidet i egen klubb så vel som samarbeidsrelasjoner mot skoler og naboklubber.  Dette er en utfordring vi gjerne vil ta og så vil fremtiden vise hvilke resultater vi til syvende og sist oppnår.  Dette tiltaket er sentralt i oppfølgingen av den visjons- og verdiprosess vi gjennomførte i 2016/2017.

I løpet av våren håper vi arbeidet med vårt nye anlegg på Myrdal kan starte.  Endelig bystyrebehandling er forventet å finne sted i februar/mars og planleggingsarbeidet for oppstart er i rute.  Det nye anlegget vil ha stor betydning for hele Allianseidrettslaget med sine undergrupper og for Åsane Bydel i sin helhet.  Anlegget vil dekke et mangfold av idretter og bli en viktig bidragsyter inn mot oppvekstmiljøet i bydelen.  Vi i Åsane Fotball har store forventninger til den idrettens storstue som vi også er så heldig å få være en del av.

Det har vært mye diskusjoner omkring underlaget på vår nåværende hovedarena på Myrdal.  Underlaget oppleves som hardt og vi har gjennom året konstatert en større skadefrekvens hos våre A-lagsspillere enn normalt.  Dette bekreftes av de rapporter vi har fått fra vår medisinske avtalepart Brannklinikken.  Vi fører en aktiv dialog med Bergen Kommune som baneeier, og har fått bekreftet at tiltak vil iverksettes når vinteren slipper taket.  Foreløpig kan vi bare håpe at tiltakene vil virke, men vi jobber med alternative løsninger om dette ikke skulle skje.  Banen er innenfor godkjente internasjonale parametere - dog bare så vidt.  Hverken Baneeier, Bergen Kommune, eller leverandør er fornøyd med målingsresultatene og da får vi håpe at nødvendige rettinger blir gjort.

For klubbens yngre har perioder med snø gjort det vanskelig å trene på Rollandsbanen.  Barneutvalget har gått til anskaffelse av 5 snømåker, slik at det skal være mulig å bruke Rollandsbanen en normal «vestlandsvinter».

Lykke til med de videre sesongforberedelser.

 

Annonse fra Obos-ligaen: