Når vil idrettsanlegget på Myrdal stå ferdig?

Alt lå til rette for at det skulle kunne tas i bruk i 2018/19. Nå begynner 2021 å blinke i det fjerne.

Når vil idrettsanlegget på Myrdal stå ferdig?  Alt lå til rette for at det skulle kunne tas i bruk i 2018/19.  Nå begynner 2021 å blinke i det fjerne.  Vi er mange i bydelen Åsane som har sett frem til dette anlegget i mange år og begynner naturlig nok å bli utålmodig.

I vårt norske velferdssamfunn blir mange oppgaver løst av frivillig innsats - enten det blir gjort av enkeltmennesker eller gjennom den store flora av frivillige organisasjoner.  I en del tilfeller er det nødvendig at også det offentlige gjennom stat og kommune bidrar, slik at samfunnsoppgavene som løses blir et felles ansvar.  Idretten er et godt eksempel på dette hvor det hvert år legges ned et stort antall dugnadstimer for å gjennomføre aktiviteter til glede for barn og unge og sikre sunne og trygge oppvekstmiljøer for de nye generasjoner samt bidra til fysisk fostring også for den voksne befolkning.  Mange idretter krever anlegg hvor idretten kan utøves.  Dette kan ikke de frivillige organisasjonene løse på egen hånd og er derfor avhengig av at stat og kommune tilrettelegger og løser anleggsfasiliteter.

Så ligger det i politikernes lodd å foreta de samfunnsmessige prioritering mellom de ulike offentlige oppgaver; eldre, skole, helse, idrett etc.  Dette fører selvsagt til at ikke alle ønsker kan imøtekommes og ikke alle anlegg og institusjoner kan bygges på en gang.  Heldigvis dukker det av og til opp gode meséner som bidrar finansielt med å dekke opp for manglende bevilgninger fra det offentlig.  I Bergen har Trond Mohn i mange år bidratt til bygging av et utall idrettsanlegg til glede for byens befolkning.  Også andre kommuner i vårt vidstrakte land har nytt godt av midler fra Trond Mohn. 

Vi i Åsane gleder oss til Arena Nord skal stå ferdig og bli en idrettens storstue for hele bydelen – et tilholdssted for en rekke ulike idrettsaktiviteter.  Utbyggingsplanene følger utformingsmessig kommunens langsiktige idrettsmelding og skjer på et område som i lang tid har vært regulert for formålet.  Planprogrammet ble godkjent i Byrådet i juni 2016 og endelig reguleringsplan ble levert i februar 2017.

Dette er en etterlengtet utbygging hvor finansiering, som man normalt opplever som bremse, er løst. Utbyggingen skjer på kommunal tomt og hele utbyggingen finansieres av Trond Mohn.  Så skulle vi tro at ting ville løse seg raskt og at nødvendig saksbehandling gikk raskt og greit.  Det burde kunne forventes at når noen står frem og finansierer utbygginger som betyr så mye for kommunen, bydelen og dens innbyggere, så ville man av respekt for giveren og i takknemlighet for den avlastning gaven gir til et anstrengt kommunebudsjett, prøve å gjøre det man kan for å gjennomføre saksbehandlingen så raskt og effektivt som mulig – også i Bergen Kommune.

Det er bare å se til vår nabokommune Fjell og den raske og effektive saksbehandling de viser i tilsvarende situasjoner. I 2017 mottok de støtte fra Trond Mohn for å bygge en ny turnhall i tilknytning til Sotra Arena.  Allerede nå i januar 2018 er arbeidet startet.

Nils-Petter Lampe
Daglig leder
Åsane Fotball

Annonse fra Obos-ligaen: