Æresmedlemmer

Følgende personer er utnevnt til æresmedlemmer i Åsane.

I løpet av Åsane Fotball sin drøyt 50 år lange historie er fem personer utnevnt til æresmedlemmer:

  • Ivar Dybsland
  • Svein Skei
  • Espen Brochmann
  • Helge Føllesdal
  • Roald Bruun-Hanssen

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og kan bare tildeles personer som har vært aktive gjennom mange år. Bare i sjeldne tilfeller vil gode idrettsprestasjoner i seg selv være nok for å bli tildelt æresmedlemskap. I og med at utmerkelsen skal henge svært høyt, vil selv ikke en formidabel innsats på det administrative plan i en avgrenset periode være nok for å bli æresmedlem.

1. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har utført usedvanlig fortjenstfullt arbeid for klubben gjennom mange år, eller i en spesiell sak som har fått særdeles stor betydning.
2. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer.
3. Det er et samlet styre som utnevner æresmedlemmer.
4. Markering av utnevnelsen bør skje på et større arrangement.
5. Æresmedlemmer får livslangt og gratis medlemskap, samt sesongkort på A-lagets hjemmekamper.
6. Den som utnevnes til æresmedlem mottar diplom.
7. Det skal opprettes arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen. Oversikt skal finnes på klubbens hjemmeside.
8. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubbens regi.

Annonse fra Obos-ligaen: