Visjon og verdier

Vi er en klubb der topp og bredde går hånd i hånd.

Visjon

Med offensiv og attraktiv fotball fra lokale spillere skal Åsane Fotball etablere seg i toppen av norsk fotball. Dette skal vi oppnå via et sterkt lokalt engasjement, kvalitetstilbud til alle aldersgrupper og et fremragende utviklingstilbud.

Våre verdier

  • Kameratskap
  • Lokal
  • Utviklende
  • Åpen

Kameratskap

 

Kameratskapet i Åsane står veldig sterkt
Kameratskapet i Åsane står veldig sterkt

Kameratskap står sterkt i Åsane Fotball. Fra første spark på ballen med klassekameratene, gjennom hele barne- og ungdomsfotballen, til seniorfotball og frivillig innsats, skal Åsane være en inkluderende klubb med sterk klubbtilhørighet som det er lett å trives i. Kameratskapet er selve grunnstammen i klubben – i dag og i morgen.

Lokal


Åsane Fotball har en sterk forankring i lokalsamfunnet i bydelen. I generasjoner har barn, foreldre, besteforeldre, trenere, ledere, oppmenn og dommere fra lokalmiljøet engasjert seg i fotballfellesskapet. Dette engasjementet bygger vi klubben på og Åsane Fotball skal være en viktig bidragsyter til å skape en god bydel å bo i.

På klubbens A-lag finner man alltid spillere som begynte i klubben som barn og hovedvekten av spillerne er fra Hordaland.

Utviklende

Åsane Fotball ønsker å utvikle spillere og ledere på alle nivåer. Det er viktig for oss at alle får et kvalitetstilbud uansett ambisjon og at alle får utvikle seg, både som spiller og menneske. For de som vil satse, skal klubben ha et utviklingstilbud som gir de reelle sjanser til å bli fotballspillere på høyt nivå.

Åpen

I Åsane Fotball ønsker vi alle velkommen til å delta i våre aktiviteter. Vi  har behov for alle uansett nivå og ferdigheter. Det skal være lett å vite hva som skjer i klubben og vi skal ha en åpen holdning til å samarbeide med klubbene rundt oss.

Målsettinger - sport

A-lag: Topp 30 i Norge (Norsk Toppfotball)

U-lag: Viktigste rekrutteringsarena for A-laget

Junior/Gutt Elite: Viktigste rekrutteringsarena for U-laget

Breddefotball: Kvalitetstilbud til alle

Annonse fra Obos-ligaen: