Spillervett, trenervett og foreldrevett

Vi legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter spillere, trenere, ledere og foreldre.

Fair play - vi setter fokus på verdier som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd. Det handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre både på banen og utenfor banen.   

Trenervett 

 • Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv. 
 • Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra». 
 • Jeg velger å være positiv, fordi jeg vet at min oppførsel - både positiv og negativ - smitter over på andre. 
 • Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk. 
 • Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min. 

Trenervett gir kampvett 

 • Gjennom Fair play-møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle. 
 • Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær. 
 • Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet. 
 • Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser. 
 • Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt. 

Foreldrevettregler

 • Støtt opp om klubbens arbeid. Gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 
 • Møt opp på kamper og treninger. Du er viktig både for spillerne og miljøet. 
 • Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang. Dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 
 • Vi har alle ansvar for kampmiljøet. Gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 
 • Respekter trenerens kampledelse. Konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 
 • Respekter dommerens avgjørelser selv om du av og til er uenig! 
 • Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende, da er du en god medspiller.

Spillervett  

 • Vær godt forberedt. Vær bevisst på kosthold, hvile, være presis, positiv. 
 • Lærevillig. 
 • Ønske om å prestere og gjøre mitt beste.
 • Respekt for trenere og øvrige i støtteapparatet. 
 • Respekt for medspillere, motspillere og dommere. 
 • Bidra i gruppen. Helheten blir mye bedre viss alle bidrar. 
 • Utvikling skjer gjennom planlegging, gjennomføring med vilje til utvikling, konstruktiv evaluering av det vi gjør, ønske om å fortsette utviklingen.  
 • Det jeg lærer i fotballen er positivt for hverdagen min ellers. 
 • Møte i god tid til alle treninger.  
 • Eventuelt fravær rapporteres til trener i god tid.  
 • Skadet spiller møter på trening hvis ikke annet er avtalt med trener. 
Annonse fra Obos-ligaen: