Skader og forsikring

Her får du informasjon om forsikringen og hva du gjør når du blir skadet.

Info om NFFs fotballforsikring og Idrettens Skadetelefon.

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/

Her finn du forsikringsvilkår og bestemmelser for fotballskader samt elektronisk skaderegistreringsskjema, og telefonnr. til skadetelefonen.

Alle skader skal meldes til skadetelefonen straks skade oppstår.

INFORMASJON SKADER OG FORSIKRING

Alle klubbens spillere er forsikret gjennom klubben.

Under 13 år:

Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved/i organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Fra 13-19 år:

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring for å være dekket av forsikringsordningen.

Seniorspillere:

Seniorspillere er og forsikret lagvis, og klubben betaler forsikringsavgift pr. deltagende lag i seriesystemet for de lag vi har påmeldt.

Seniorspillere må og være registrert i FIKS for at forsikringen skal være gyldig.

Det er fotballgruppen sitt ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.

Derfor er det svært viktig at trenere/lagledere oppdaterer laglistene i klubbens medlemsregister.

Utvidet forsikring:

I tillegg til disse grunnforsikringene tilbyr Fotballforsikringen en utvidet forsikring som sikrer raskere behandling ved skader.
Dette er en forsikring som den enkelte spilleren kan tegne selv, men det er fotballgruppen sitt ansvar å informere om dette tilbudet til alle sine aktive spillere, trenere og lagledere i forkant av hver sesong.

Utvidet forsikring kan bestilles her

VED SKADE PÅ SPILLER:

Ta straks kontakt med skadetelefonen: tlf. 02033, og du vil få veiledning og hjelp videre. Telefonen er betjent av helsearbeidere til kl. 20.00.

Etterpå MÅ skade meldes inn til forsikringsselskapet så snart som mulig. Dette gjøres ved å fylle ut skjema som man finn på www.fotball.no/nff/fotballforsikring.

Åsane Fotball dekker egenandel ved skade.  Oppgjørsbrevet fra forsikringen påføres lagsnavn, kontonummer og kontonavn det ønskes refundert til. Leveres på klubbhuset i posthyllen tilhørende økonomiansvarlig barne- og ungdomsfotball.  Eventuelt skann og send det på mail til [email protected].

Alle i Åsane Fotball er dekket av grunnforsikring når kontingenten er betalt.

Alle andre spørsmål om fotballforsikringsordningen får du svar på ved å ringe Idrettens Skadetelefon på 02033.

Forebygg skade:

Åsane Fotball anbefaler alle å sette seg inn i NFF’s råd for skadeforebygging og forsikringsordninger.

NFF anbefaler oppvarmingsprogrammet Spilleklar som er utarbeidet av Senter for idrettsskadeforsikring som fast basis før alle aktiviteter.

http://www.skadefri.no/idretter/fotball/Fotball/

Treningsøkta.no 

http://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/

Førstehjelpsskrin:

Alle lagene i Åsane Fotball er forpliktet til å ha et førstehjelpsskrin/en medisinveske på trening og i kamp. Skrin/veske og innhold holdes av klubben iht. enhver tids gjeldende rutiner. Trenger laget påfyll i førstehjelpsskrinet, så møt opp i klubbhuset på Rolland første mandag i måneden mellom kl 18.15 - 18.45. Ta eventuelt kontakt med materialforvalter på e-post/sms.

Annonse fra Obos-ligaen: