Viktig: Aldersbestemt fotball under Covid-19

Alle som er involvert i aldersbestemte kamper i Åsane-regi må sette seg inn i reglementet under covid-19.

Viktig info: Innholdet i denne artikkelen ble endret da NFF Hordaland sendte ut nye regler for gjennomføring av treninger og kamper under Covid-19 den 10. september. Deretter kom det ny info som tilsier at reglene gjengitt under her fortsatt er gjeldende.

Vi beklager dersom spillere, trenere og foreldre ble forvirrret av dette.  

Åsane tilstreber å arrangere fotballkamper med et svært bevisst fokus på smittevern. Det er klubbens ansvar å informere om dette, men det er hvert enkelt lag sine trenere og lagledere som må utøve dette i praksis.

Sett dere godt inn i regelverket før serien starter:

Koronavettreglene - Kjenn retningslinjene.

Koronahåndboken - Følg opp retningslinjene.

Koronavettkurset - Pålagt alle over 13 år. Merk tidsfristen!

Verd å merke seg:

  • Syke personer eller personer med symptomer skal IKKE møte på kamp.
  • Sørg for god hygiene, vask hendene nøye.
  • Hold minst en meters avstand på reise til og fra kamp, på innbytterbenkene og tribunen.

Det totale antall personer på våre baner skal ikke overstige 200 under kamp-arrangement. Dette gjelder spillere og publikum. Trenere, lagledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampen regnes ikke som en del av deltakerantallet.

Hvert enkelt Åsane-lag må utpeke en kampvert når deres lag har hjemmekamp. Klubbens administrasjon kommer til å be om informasjon om hvem kampvertene er på hver kamp - og kan be om rapporter fra enkeltkamper for å kontrollere at forskriftene følges.

Kampvertene skal blant annet sørge for at regelen om én meters avstand følges. På tribunen på Myrdal stadion praktiserer vi samme regel på aldersbestemte kamper som på A-laget: Det skal være to tomme seter mellom hver tilskuer og kun annen hver rad i bruk. Unntak gjøres kun for foreldre som har med små barn.

Som det fremkommer av regelverket skal kampvert også registrere ALLE som er til stede på kampene våre med navn og mobilnummer.  

Kampvert skal benytte blå vest merket med VERT under arrangementet. Vester kan hentes i administrasjonen på Myrdal. 

Sett frem Antibac til publikum ved inngangene. Klubbens administrasjon kan bidra med innkjøp av dette. Kontakt oss på [email protected] dersom dette er ønskelig.

Publikum skal oppholde seg på tribunen under kamper på Myrdal, ikke langs sidelinjene. På øvrige baner der Åsane-lag skal i aksjon må vi be foreldre og øvrig publikum om å holde god avstand, eventuelt stå utenfor gjerder, når våre lag er i aksjon.

Lagleder/trener sitt ansvar:

Trener/lagleder for våre ulike lag skal føre lister over hvilke spillere og trenere som er til stede på kampene. Dette fordi det kan bli nødvendig med smittesporing. Dersom dette er registrert i FIKS trenger man ikke å utarbeide egen liste.

Spillere som normalt tilhører gruppen, men som for eksempel er skadet eller har karantene, skal ikke sitte på benken under kamp, men henvises til tribuneplass der de registreres.

Kommende uke har NFF Hordaland innkalt til en rekke videomøter for å gi trenere og lagledere mer informasjon om kampgjennomføring under Covid-19 (fra G13 til G19). Kontakt administrasjonen på [email protected] dersom du er lagleder og ikke har fått informasjon om dette. Flere fra hver klubb kan delta på videomøtene.

Møtene gjennomføres slik:

  • Mandag 17. august kl. 18.00: G13/J13
  • Tirsdag 18. august kl. 18.00: G14/J14
  • Onsdag 19. august kl. 17.30: G15/J15
  • Onsdag 19. august kl. 18.30: G16/J17
  • Onsdag 19. august kl. 19.30: G19/J19

Lykke til med kampene - ta ansvar slik at breddefotballkamper kan gjennomføres på en trygg måte.

Annonse fra Obos-ligaen: