Vi lanserer Åsane-fondet

Åsane Fotball og våre samarbeidspartnere sørger for at fotball er for alle. Se hvilke muligheter Åsane-fondet gir ditt barn.

Bildet over er kun ment som illustrasjon til artikkelen.

Åsane Fotball jobber etter en vedtatt misjon. Ett prioritert område er å kunne gi kvalitetstilbud til alle. Det handler ikke bare om å ha kompetente trenere, eller å ha treningsbaner, baller, mål og draktsett tilgjengelig.

Vi jobber for at ALLE skal kunne være med der de ønsker, uavhengig av bakgrunn eller økonomi, for å oppleve trygghet, mestring og utvikling.

Derfor har vi etablert Åsane-fondet. Fondets midler kommer fra bedrifter som bryr seg om barn og unges oppvekstsvilkår. Den første, og foreløpig største, bidragsyteren med midler i fondet er Eviny som har gitt 50.000 kroner fra oppstarten.

Hva gjør Åsane-fondet?

Kortversjonen: Fondet betaler for dem som synes det er krevende å betale alt selv, og sørger for at begrenset økonomi ikke hindrer barn og unge fra å delta - eller at klubben mister nødvendige inntekter til å opprettholde sitt kvalitetstilbud.

Eksempler på støtte

  • Person A er 8 år ønsker å spille fotball i Åsane, men mor og far opplever at kontingenten (1400 kr pr år) er krevende og at fotballsko (900 kr, kun et eksempel) og treningstøy (pakke til 2000 kr, kun et eksempel) er kostbart.

  • Person B er 13 år, talentfull og ambisiøs, og ønsker å delta på Åsane-akademiet to ganger i uken (800 kr pr mnd). Dette kommer i tillegg til klubbkontingenten (1800 kr pr år på satsingslagene) og oppleves som dyrt for familien.

  • Person C er 16 år og invitert til å spille nasjonal serie utenbys med Åsane. Egenandelen for deltakelse dette året er 4000 kroner. Dette gjør at gutten neppe kan delta.

  • Person D er tilbudt plass i U-stallen med klubbens fremste talenter. Kontingenten (1800 kr) og treningsavgiften (1500 kr) samt utstyrspakke (2000 kr, kun et eksempel) er krevende å betale for familien.

  • I eksemplene over kan en reell søknad om støtte gi barnet/ungdommen mulighet til å delta, med samme utstyr som lagkameratene, og ta del i kameratskapet og god sportslig utvikling sammen med jevnaldrende. Fondets midler dekker kostnadene.

Slik søker du om støtte

Vi vet ikke hvem dere er, men vi ønsker å bidra til at dere kan ta del i aktiviteten vår. Informer oss om din situasjon, så forsøker vi å hjelpe.

Benytt eposten [email protected] - så får du umiddelbar respons fra oss. I Åsane-fondet er det kun to personer som får innsikt i hvem vi kommuniserer med og hva slags type støtte vi bidrar med. Trenere, lagledere og lagkamerater får ikke denne informasjonen.

Fondet leverer årlig regnskap som godkjennes av revisor og vil kunne dokumentere at all bruk av midler er i henhold til fondets formål.

Åsane-fondet har 115.000 kroner fra lanseringen i september 2022. Midlene kommer følgende bedrifter:

  • Eviny 50.000,-
  • Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest (Ildsjelfondet) 40.000,-
  • Dekningspatruljen 25.000,-

Derfor bidra Eviny

Da Åsane fortalte om planene for fondet til vår samarbeidspartner Eviny, var det svært god respons. Eviny ønsker å bidra til at fotballen er for alle.

- Eviny inngikk en samarbeidsavtale med Åsane fordi de ønsker å bli et lokomotiv i bydelen og gjøre fellesskapet tilgjengelig for alle. Kort fortalt ønsker de å skape mer sosial energi for barn og unge i bydelen sin, sier merkevare- og sponsoransvarlig Alexander Solberg.

- Kontingentkrav, treningsavgifter, utstyrspress eller egenandeler på reiser kan være en økonomisk belastning for mange familier. Dette ønsker Åsane Fotball å gjøre noe med gjennom Åsane-fondet, og det er vi veldig stolte av å være med på, fortsetter han.

Ønsker å hjelpe flere

Daglig leder i Åsane Fotball, Gorm Natlandsmyr, er glad for at Eviny, Ildsjelfondet til Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest og Dekningspatruljen har bidratt til at Åsane-fondet nå er etablert og lansert. Han sier klubben har jobbet med planene lenge.

- Åsane-fondet hjelper oss å oppnå to viktige målsettinger: Det forhindrer utenforskap, at noen hindres fra å delta i barn og unges aktivitet grunnet økonomiske begrensninger. Så hjelper fondet også til at vi får de inntektene vi trenger for å drifte klubben og ha et godt tilbud til alle, forklarer han.

Natlandsmyr påpeker at Åsane-fondet også kan komme barn og unge fra andre klubber i bydelen til gode:

- Man må ikke ha barn i Åsane Fotball for å kunne søke støtte fra fondet vårt. Dersom din egen klubb ikke kan gi lettelser i betaling, eller bidra på annen måte til at ditt barn kan drive idrett, vil vi vurdere økonomisk støtte via fondet uavhengig av klubbtilhørighet, særlig inn mot andre klubber i Åsane bydel.

Annonse fra Obos-ligaen: