Torsdagens årsmøte er i Vestlandshallen

Grunnet byggearbeid ved Åsastuen er årsmøtet i Åsane Fotball flyttet til Vestlandshallen.

Åsane Fotball avholder årsmøte torsdag 12. mars. Det begynner klokken 18.00. Møterommet i Vestlandshallen er til høyre for kiosken, rett innenfor hovedinngangen.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Dagsorden blir som beskrevet i klubbens lover. Lovene for Åsane Fotball er nylig oppdatert med tilpasning til ny lovnorm vedtatt av Norges Idrettsforbund.

Se lovene her

Alt materiell til årsmøtet har vært tilgjengelig for medlemmene siden forrige torsdag, én uke før årsmøtet, slik loven krever.

Se alle årsmøtepapirene her

Velkommen på årsmøte!

Annonse fra Obos-ligaen: