Liv og helse først - så blir det fotball igjen!

Vi som tilhører fotballfamilien vet hva dugnad er, skriver daglig leder i Åsane Fotball i sin oppsummering av korona-situasjonen.

Foto: Hordalandsfotball.no.

Som daglig leder i en fotballklubb som kombinerer topp og bredde er det nok av saker å løse på kort og mellomlang sikt.

På den ene siden er vi en bedrift med rundt 40 personer som mottar økonomisk honorar i en eller annen form. Vi er altså arbeidsgiver, med det ansvaret det medfører.

Samtidig er vi en dugnadsdrevet klubb der barn og unge skal få drive breddeaktivitet, enten man er en ung, ambisiøs fotballspiller eller bare trenger et sted å leke med kameratene. Denne aktiviteten har stoppet opp nå. Alt står på vent til smitten fra korona-viruset er over og normalsituasjonen inntrer.

Korona-viruset rammer Åsane Fotball både sportslig og økonomisk.

— Gorm Natlandsmyr, daglig leder

Begge delene er av klubbdriften av viktig. Vi må ivareta de som jobber hos oss, samtidig som vi må vi sikre god informasjonsflyt via våre barne- og ungdomsutvalg til alle aktive på breddenivå. Jeg håper alle medlemmer av Åsane Fotball føler seg ivaretatt på dette området. Den som savner noe må formidle det, så tar vi tak.

Liv og helse trumfer alt nå. Dere må være fokuserte på å følge alle råd som gis fra offentlige myndigheter. Sørg for at ingen av våre lag bryter forbudet mot å drive organisert idrett. Ingen er trenere lenger. Nå er dere fedre og mødre som sørger for at barna får nok fysisk aktivitet i en ny og uvant hverdag der det er lett å bli passive. Ikke gjennom lagstreninger, men hver for seg eller to og to.

Korona-viruset rammer Åsane Fotball både sportslig og økonomisk. Men vi kommer til å ri stormen av. Vi skal ikke brekke ryggen, uansett om sesongen blir avlyst eller hva som skjer. Vi som tilhører fotballfamilien vet hva dugnad er, og den egenskapen kan vi overføre til det felles løftet som alle må være en del av for å avgrense smitte og stanse viruset sin fremferd verden rundt.

Våre interesseorganisasjoner opptrer forbilledlig. Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund lytter til klubbenes ufordringer og jobber godt sammen med Norges Idrettsforbund med å formidle konsekvensene av korona i vår næring. Idretten lider, og idretten kommer til å trenge hjelp til å reise seg igjen.

Idretten lider, og idretten kommer til å trenge hjelp til å reise seg igjen.

— Gorm Natlandsmyr, daglig leder

Vi har avlyst en cup vi budsjetterte med viktige inntekter fra. Vi har stanset Åsane-akademiet som danner noe av grunnlaget for honorarene til ungdomstrenerne våre. Familier som opplever permitteringer, sykmeldinger eller synkende inntekter i egen bedrift skal ikke oppleve at deltakelsen i idrettslaget blir en ekstra byrde nå, og vi kommer til å være varsomme med å la brukerne betale for at våre inntekter uteblir. Vi håper i stedet at AS Norge verdsetter oss og strekker ut en hjelpende hånd.

Men om du har glemt å betale kontingenten, og vet at dere har råd til den, så gjør det i dag. Hver krone brukes klokt, tro oss på det.

For øvrig opplever jeg at alle berørte håndterer det som nå skjer på en god måte og takker dere for det! Ta vare på hverandre, så blir det hverdag igjen etter hvert.

Hilsen Gorm Natlandsmyr, daglig leder i Åsane Fotball

Annonse fra Obos-ligaen: