Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Alle våre medlemmer inviteres til ekstraordinært årsmøte i Åsane Fotball. Eneste sak på dagorden: Sammenslåing mellom Åsane Fotball Damer og Åsane Fotball.

  • Dato: Onsdag 27. september 2023.
  • Tid: 19.00
  • Sted: Kafé Curling, Åsane Arena.

Benytt inngang ved Kafé Curling. Inngang fra nordsiden i Åsane Arena. Vis-a-vis Sandhall - og gå opp til 2. etasje.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Innkalling og dagsorden for møtet.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle styrets forslag vedrørende en sammenslåing mellom klubbene - Åsane Fotball Damer og Åsane Fotball. 

Det vil bli en gjennomgang av sammenslåingsprosessen.

5. Stemme over styrets innstilling om å godkjenne en sammenslåing av Åsane Fotball Damer og Åsane Fotball.

Her er sakspapirer/notat.

Vel møtt!

Ekstraordinære årsmøter for Åsane Damer Fotball og Åsane Allianseidrettslag blir også avholdt samme dag og sted, henholdsvis klokken 18.00 og 20.00. 

Hvis endringer/oppdateringer så legges dette ut på www.asanefotball.no.

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: