Innkalling til årsmøte 2024

Åsane Fotball avholder årsmøte tirsdag 12. mars 2024. Møtet blir i Kafé Curling på Åsane Arena. Årsmøtet starter klokken 18.00. Les mer her!

Årsmøtet blir i Kafe Curling. Denne finner dere på nordsiden av Åsane Arena - 2. etasje.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Dagsorden på årsmøtet 12. mars blir som beskrevet i klubbens lover. Lovene for Åsane Fotball er oppdatert med tilpasning til ny lovnorm vedtatt av Norges Idrettsforbund.

Se lovene her

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, altså innen tirsdag 27. februar. Medlemmer som ønsker å fremme forslag på årsmøtet sender disse, med begrunnelse, på epost til [email protected].  

Alt materiell til årsmøtet skal være tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet, altså innen 5. mars. Medlemmer som ønsker tilgang på årsmøtepapirene kan henvende seg på [email protected] og be om dette. 

Starttidspunkt for årsmøte 2024: Klokken 18:00

 

Annonse fra Obos-ligaen: