Gjenåpner barne- og ungdomsidretten

Fra 1. august vil det igjen åpnes for kamper for barne- og ungdomslag opp til og med 19 år.

Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen. 

I dag kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 personer i treningssammenheng. Fra 1. august gjøres det videre unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst én meter til enhver tid.

Krav til arrangørene

Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i smittevernveilederen for idrett og arrangementer.

Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.

Konkurranser innenfor idrettskretsene regnes som arrangement. Covid-19-forskriften åpner for arrangementer med 200 mennesker til stede, i tillegg til ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement. 

Når det gjelder idrettsarrangement for barn og unge, regnes deltakerne inn i totalantallet på 200.

Årsaken er at ved slike arrangementer vil deltagere og publikum ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.
Begrensningen er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt, skriver regjeringen i pressemelding.

Vedtaket som nå er tatt åpner dessverre ikke for at breddefotballen for voksne, fra 20 år, kan gjenåpnes. Daglig leder i Åsane Fotball, Gorm Natlandsmyr, synes det er beklagelig:

- Åsane sitt A-lag i OBOS-ligaen er i gang og trener og spiller kamper under en streng forskrift. Vi tror at våre tre andre seniorlag i 4.-, 5.- og 7. divisjon også kan drive trenings- og kampaktivitet innenfor kloke smittevernforskrifter. Vi håper det snart åpnes for dette, sier han.

Annonse fra Obos-ligaen: