Dramatiske endringer for breddefotballen

Innskjerpinger fra Regjeringen og nye lokale tiltak får dramatiske konsekvenser for breddefotballen.

Foto: Ann-Kristin Røsbø, Hordalandsfotball.

De siste ukers smitteoppblomstring gjør det nødvendig med drastiske grep. NFF Hordaland sendte fredag ut nye retningslinjer til klubbene i Bergen. De påpekte samtidig at de ønsker å opprettholde treningsaktivitet for barn og unge innenfor myndighetens retningslinjer.

Det vil fortsatt være tillatt med trening i klubbregi for barn og ungdom, men all trening for voksne breddelag (født 1999 og tidligere) stanses og er ikke tillatt fra nå av.

I NFF Hordaland gjelder nå følgende med virkning fra 6. november:

  • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.
  • All sone- og kretslagsaktivitet avlyses i november og desember.
  • Alle fysiske kurs, samlinger og møteplasser i kretsregi avlyses ut året.
  • All nasjonal kursvirksomhet innenfor NFF utsettes, foreløpig ut året.

Klubbaktiviteter:

  • Trening på lagsnivå i klubbregi opprettholdes for barn og ungdom.
  • All kampaktivitet stanses og avlyses i hele fotballkretsen, og sesongen er avsluttet pr. 5.11.
  • All trening for voksne (født 1999 og tidligere) stanses og er ikke tillatt.
  • Alle aktivitetstilbud i klubbregi utover lagstreninger skal avlyses, herunder tiltak for utøvere på tvers av lag og klubber. Dette får direkte konsekvens for Åsane-akademiet.

NFF Hordaland oppfordrer til at fysiske møteplasser i klubbregi begrenses så langt mulig, og at møter som hovedregel gjennomføres digitalt. 

Daglig leder i Åsane, Gorm Natlandsmyr, oppfordrer klubbens medlemmer til å følge de nye retningslinjene i minste detalj:

- Hele klubben har vist stor vilje til å tilpasse seg et strengt smittevern i mange måneder allerede. Nå er vi i en ny og dramatisk fase der fokuset på smittevern må overskygge alt annet, påpeker han.

Annonse fra Obos-ligaen: