CONFIA CUP

Rahavi Partipan fra Åsane U-lag Kvinner deltok i uke 23 på CONFIA Women World Football Cup i Bodø.

Foto: Nicholas Noreng.

Rahavi var en av 89 stykker som ble valgt ut til å delta i CONFIA Cupen som fant sted i Bodø, fra 4 - 8 juni. 

Annonse fra Obos-ligaen: