Årsmøte 2024

Torsdag 21. mars avholdes årsmøte i Åsane Fotball - klokken 18.00. Sted: Høgstefjellet i Åsane Arena.

Torsdag ble klubbens regnskap offentliggjort, én uke før årsmøtet i klubben. Det viser et økonomisk overskudd i 2023 på kr.12.094.671 

Klubben har en egenkapital pr 31.12.2023 på kr.13.639.635. Resultatet er betydelig sterkere enn resultatet i fjor og noe svakere enn budsjett. Det forsterkede resultatet kommer i hovedsak på grunn av spillersalg. 

Åsane har ingen ekstern rentebærende gjeld og likviditeten  har vært tilfredsstillende gjennom hele 2023. 

Les deg opp før årsmøtet 

Her kan du se agenda for årsmøtet 21. mars 2024. 

Ved å klikke på denne lenken kan du laste ned og lese styrets årsrapport for 2023, resultatregnskap, balanse, noter, revisjonsberetning og kontrollutvalgets beretning for 2023. 

Her kan du se valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité, samt styrets innstilling til valgkomité for kommende periode. 

Her kan du se innkommende forslag og styrets innstilling til disse.

Årsmøtet i Åsane Fotball finner sted i Åsane Arena Torsdag 21. mars klokken 18.00 (møterom Høgstefjellet). 

Man må ha betalt kontingent og hatt gyldig medlemskap i minst én måned for å ha stemmerett på årsmøtet. 

Vel møtt! 

Annonse fra Obos-ligaen: