INTRODUKSJON til Junior Akademiet

ÅSANE JUNIOR-AKADEMI er et utviklende ekstratilbud like etter skoletid for fotballglade og treningsvillige jenter og gutter 7-16 år uavhengig av klubbtilhørighet.

- Læringsarenaen er for utviklingsorienterte spillere som ønsker økt ferdighetsutvikling, fotballforståelse og fotballmotorikk gjennom økter med høy kvalitet og kompetente trenere!

PÅMELDING HER.

Sportslig, motorisk, sosialt, persepsjonelt utviklingsfokus!
Jr. Akademiet er til for å utvikle og skape mennesker. Dette gjennom sosiale, motoriske, mentale og persepsjonelle ferdigheter og gode holdninger. Vi ønsker å utdanne jenter og gutter som tar gode beslutninger, har høy tilstedeværelse, bevegelseskvalitet og får oppleve økt mestring gjennom større handlingsfleksibilitet med og uten ball.

Kvalitet i læringsmøtene!
Vi har fokus på kvalitet i læringsmøtet mellom spillerne og spiller/trener i alle tiltakene! Dette er en arena for å få flere fotballvenner og -venninner, skape livslange relasjoner og trene på tvers av over 10 ulike skoler og klubber!

Kompetente hovedtrenere og spillerutviklere:
Øktene ledes av kvalifiserte trenere og spillerutviklere fra utviklingsavd. med flere års Akademi-erfaring, UEFA-A/B fotballutdanning og pedagogisk bakgrunn. Leder for tilbudene er idrettsadjunkt med nærmere 10 års Akademi-ledererfaring, UEFA Spillerutvikler A og NFF's Fotballeder 4-utdanning.

Oppstart fra 15. august 2024, med mulighet for påmelding hele året:
 

Inndeling av grupper/dager:
Aldersgruppene deles inn i "FUN" (2-3.trinn), "SPU/Individuell" (4-7.trinn) samt "U-akademi (8-10.trinn), hvor vi anbefaler 1-3 dager ukentlig fylt med motiverende økter, kameratskap og utviklende variasjon.

Åsane Junior-akademi følger skolekalenderen:
Akademiet følger skoleruten, tom. 20 juni. 25 og har ikke regelmessig aktivitet i skoleferier, plandager og helligdager. Ekstratiltak, prøvedager, akademi-turneringer og åpne dager kan likevel forekomme.

All aktivitet foregår på Myrdal/Vestlandshallen/Åsane Arena og tilpasses skoleslutt.
Arrangement info kommer i Spondgruppen for den enkelte tiltak.

MandagFUNJ/G 2016-1713:00 - 16:30
MandagINDIVIDUELLJ/G 2012-1513:00 - 16:30
TirsdagSPUJ/G 2012-1513:00 - 16:30
TirsdagU-AKADEMIJ/G 2009-1113:00 - 16:30
OnsdagFUNJ/G 2016-1713:00 - 16:30
OnsdagINDIVIDUELLJ/G 2012-1513:00 - 16:30
Torsdag FUNJ/G 2016-1713:00 - 16:30
Torsdag SPUJ/G 2012-1513:00 - 16:30
FredagU-AKADEMIJ/G 2009-1113:00 - 16:30
Fredag SPUJ/G 2012-1513:00 - 16:30

* Keepertreninger vil foregå fredager i alle årsklassene. 

PÅMELDING OG INFORMASJON:

FUN (2 - 3. TRINN)

SPU & INDIVIDUELL TRENING (4-7. KLASSE)

UNGDOMSAKADEMI (8-10.TRINN)

MAT - OG HENTEORDNING

PRISER

PÅMELDING

View Synonyms and Definitions
Annonse fra Obos-ligaen: