Kontakt oss

Kontaktinformasjon finner du her

Generelle henvendelser
Generell post til klubben. Er du usikker på hvem du skal kontakte, kan du bruke denne mailadressen. Din henvendelse vil bli videreformidlet til riktig person.
post@asanefotball.no

Styreleder
Henvendelser til styret ved styreleder Jostein Hatlebrekke
styreleder@asanefotball.no

Daglig leder
Henvendelser til daglig leder Nils-Petter Lampe
dagligleder@asanefotball.no

Markedssjef
Henvendelser vedrørende sponsor, markedsføring etc. til markedssjef Paul Tengs
markedssjef@asanefotball.no

Mediesjef
Henvendelser vedrørende informasjon og media - inkludert hjemmesiden og sosiale medier til mediesjef Odd Krister Føllesdal
media@asanefotball.no

Barneutvalg
Henvendelser vedrørende spillere, trenere og lag i aldersgruppen 6-12 år
barneutvalget@asanefotball.no

Regnskap
Henvendelser vedrørende regnskap, lønn og godtgjørelse til Per Christian Larsen
pcrl@online.no

Åsastuen
Henvendelser vedrørende bruk av Åsastuen og øvrige forhold vedrørende anlegg til Svein Skei
sbskei@online.no

Treningstider
Innetrening på skoler i vintersesongen
arrangement@asanefotball.no

Banene på Myrdal, Rolland og Vestlandshallen
post@asanefotball.no

Annet
Dommeransvarlig Svein Føllesdal
sfollesdal@gmail.com

Kontigent og FIKS-registrering
sfollesdal@gmail.com

Overganger A- og U-lag
sbskei@online.no

Overganger aldersbestemt fotball
bjorn.brekken@nofima.no

Økonomi aldersbestemt fotball
magni@asanefotball.no

Alle henvendelser vedrørende Akademiet, SFO og fotballskolene
skole@asanefotball.no

Annonse fra Obos-ligaen:
Generalpartner
Hovedpartner