Ønsker kandidater til styreverv

Valgkomitéen i Åsane Fotball har startet jobben som skal ende med en innstilling av nytt klubbstyre.

Foto: Hordalandsfotball

Den endelige datoen for vinterens årsmøte i Åsane er ikke endelig fastsatt, men valgkomitèen har startet sitt arbeid med å fremme forslag på styresammensetning. Styreleder og ett av styrets medlemmer er på valg, i tillegg til de tre varamedlemmene.

I den forbindelse ønsker valgkomitéen innspill fra klubbmedlemmer som har interesse for styrearbeid og ønske om å ta aktivt del i Åsane Fotball. Forslag til kandidater som kan egne seg til tillitsverv er også ønskelig.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at valgkomitèen tar kontakt med personer som blir foreslått for å få bekreftet at vedkommende ønsker å delta i styrearbeid.
 
Har du interesse/innspill, vennligst gi tilbakemelding til valgkomitéen så snart som mulig. Du kan kontakte valgkomitéens medlemmer på epost eller telefon.
 
Valgkomitèens består av:

Leder: 
Bjørn Brekken
Epost: [email protected]
Tlf: 905 75 653

Medlem:
Helge Føllesdal 
Epost: [email protected]
Tlf: 958 48 184

Medlem:
Christoffer Lampe 
Epost: [email protected]
Tlf: 971 72 358

Følgende personer fra styret er på valg vinteren 2020:

Styreleder Jostein Hatlebrekke
Styremedlem Jeanette Heggland
Varamedlem Monica Eriksen
Varamedlem Ivar Sandnes
Varamedlem Stig Larsen

Følgende styremedlemmer er ikke på valg:

Nestleder Svein Andreassen
Styremedlem Roald Bruun-Hanssen
Styremedlem Jonny Smedvik

#viéåsane 

Annonse fra Obos-ligaen: