Leverte et lite overskudd i opprykksåret

På neste ukes årsmøte legger Åsane Fotball frem et regnskap for 2019 med et overskudd på 206.173 kroner.

Overskuddet gjør at klubbens egenkapital øker til 1.258.411 kroner. Det er positivt inn mot lisensvurderingen som Norges Fotballforbund gjør, og som avgjør hvilken økonomisk sone klubben havner i.

Daglig leder Gorm Natlandsmyr er tilfreds med årsresultatet:

- Det er hardt arbeid hver dag for å kunne drive en ambisiøs fotballklubb, men vi er svært tilfredse med å kunne presentere overskudd i regnskapet for 2019, sier han.

Det var ingen selvfølge da fjoråret startet.

Lavere inntekter i PostNord-ligaen

Etter nedrykket til PostNord-ligaen høsten 2018 opplevde Åsane en betydelig inntektsreduksjon, blant annet fordi medieinntekter nesten er ikke-eksisterende på tredje divisjonsnivå. Det ble gjort kostnadsmessige tilpasninger for å utligne dette inntektsbortfallet før 2019-sesongen, men budsjettet viste seg likevel å være for optimistisk.

Inntektsnedgangen ble også synlig i bedriftsmarkedet, selv om mange trofaste partnere var med klubben ned i PostNord-ligaen. Det ble også nedgang i antall tilskuere på kampene, selv om publikumsinntekter fra to kvalifiseringskamper på høsten veide noe opp for dette.

Når regnskapet likevel viser overskudd, skyldes det økonomisk bidrag fra en privat velgjører. Dette gjør også at Åsane Fotball fortsatt har positiv egenkapital.

Årsmøte 12. mars

Natlandsmyr er takknemlig på vegne av klubben:

- Vårt arbeid for å gi barn og unge som ønsker å spille fotball er kvalitetstilbud blir verdsatt. Vi får også hjelp til å gi de mest ambisiøse et fremragende utviklingstilbud og til å satse på et A-lag i toppfotballen. Det er vi ekstremt takknemlige for, sier den daglige lederen.

Til årsmøtet som holdes i Vestlandshallen (flyttet fra Åsastuen) torsdag 12. mars klokken 18.00 legges det også frem et budsjett for 2020. Åsane Fotball satser nøkternt, men tror på en liten opptur på sponsor- og billettinntekter etter opprykket.

- Spillerlønningene våre blir i nederste sjikt i OBOS-ligaen. Vi er ambisiøse, men ikke villige til noe høyrisiko-satsing, sier Natlandsmyr om budsjettet som legges frem på årsmøtet, og som viser et overskudd for 2020 på 54.000 kroner.

HER kan du lese alle årsmøtedokumentene:

  • Styrets årsberetning
  • Regnskap for 2019
  • Kontrollutvalgets årsberetning
  • Revisors beretning
  • Innkomne forslag til årsmøtet
  • Forslag til medlemskontingenter 2021
  • Budsjett for 2020.
  • Valgkomiteens innstilling til nytt styre
  • Valgkomiteens innstilling til nytt kontrollutvalg
  • Styrets innstilling til ny valgkomite

Styrets årsberetning viser mangfoldet i klubben og den store aktiviteten som er fra de yngste til de eldste. Daglig leder benytter sjansen til å takke alle som bidrar til å drive klubben.

- Vi jobber for å profesjonalisere Åsane Fotball, men vi vil for all fremtid være avhengige av dugnadsinnsats fra foreldre og ildsjeler. Jeg håper alle vet hvor glade vi er for deres bidrag.  

Annonse fra Obos-ligaen: