Jubler for støtte fra Sparebanken Vest

Åsane Fotball jubler for 220.000 kroner i krisehjelp fra Sparebanken Vest sitt koronafond.

Koronakrisen rammer idretten, også Åsane Fotball. Viktige inntekter fra arrangementer har uteblitt, kontingentene er tyngre å få inn og næringslivet har hatt sine egne utfordringer som gjør at bidraget til idretten avtar.

Da er det svært gledelig å bli kontaktet av Sparebanken Vest som gir Åsane midler fra sitt koronafond. 

- Sparebanken Vest forstår idrettens betydning og har i mange år støttet arbeidet med å gi barn og unge gode fritidstilbud. Vi er enormt takknemlige for deres bidrag, og denne gangen var det spesielt kjærkomment, sier daglig leder i Åsane Fotball, Gorm Natlandsmyr.

Møtte barna på Rolland

Det var Helene Terkelsen, banksjef ved Åsane-kontoret til Sparebanken Vest, som onsdag dukket opp på barnefotballtrening på Rolland for å overrekke et synlig bevis på den fantastiske gaven.

- Jeg er opptatt av fysisk aktivitet, et variert fritidstilbud og gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge i Åsane. Med denne tildelingen til idretten ønsker vi å bidra til at idrettslagene kan fortsette sitt viktige arbeid nå som landet gradvis åpnes opp igjen, sier hun.

Terkelsen håper at koronafondet kan bidra til å løse noen av utfordringene som idrettslagene har nå.

- Ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak, og som sparebank skal vi gjøre det vi kan for å støtte opp om organisasjonene som bidrar til et godt, inkluderende lokalmiljø her i Åsane, sier Terkelsen.

Idrettslag i Åsane har ved denne tildelingen fått totalt 810 000 kroner fra Sparebanken Vests koronafond. Åsane Fotball får altså 220.000 kroner av disse.

Annonse fra Obos-ligaen: