Åsane Arena søker sportslig leder

Åsane Arena AS søker etter sportslig leder til oppbygging og drift av treningssenteret.

Stillingen vil etter hvert også omfatte tilbudet i is-anleggene. Den sportslige lederen vil naturlig også samhandle med øvrige idretter i anlegget for å se på utnyttelse av anlegget til beste for idretten. 

Åsane Arena håper å finne sin sportslige leder innen idrettslaget og lyser derfor stillingen ut internt i første fase.

Hovedoppgaver sportslig leder 

Bygge opp treningssenteret til bruk for de aktive i anlegget:

 • Drift av senteret, økonomisk og praktisk.
 • Samspill med de ulike idrettene, behov og treningstilpasning.
 • Treningsveiledning.
 • Samspill med utstyrsleverandør med tanke på til drift og vedlikehold.

Is-anleggene:

 • Bruk av curling-anlegget, herunder utleie til publikum og bedrifter, samt tid til idrettslagene.
 • Utnyttelse av ishallen til både idrettene og publikum.

Andre oppgaver:

 • Påta seg vaktoppgaver når det er nødvendig, spesielt knyttet til arrangement.
 • Delta i arbeid med enkle vedlikeholdsoppgaver ved behov.

Bakgrunn:

 • Idrettsfaglig utdannelse.
 • Instruktør / trenererfaring. 
 • Erfaring med treningssenterdrift.
 • Erfaring med voksen- og ungdomsidrett.

Egenskaper:

 • Like å jobbe i team.
 • Inkluderende leder som lytter og tar med de ulike idrettene i beslutningsprosesser.
 • Treningssenteret vil ha mange ungdommer og voksne som er opptatt av utvikling. Det krever erfaring og forståelse for krav innen toppidrett og utvikling mot toppidrett. 
 • Jobbe strukturert ut mot en bred kunde masse.

Sportslig leder rapporterer til daglig leder og blir en del av Åsane Arena-laget som har hovedansvar for drift og utvikling av anlegget. 

Tiltredelse 1. november hvis mulig.

Lønn etter avtale. 

Spørsmål: Ta kontakt med daglig leder Roald Bruun-Hanssen, mob. 900 67 086.

Søknadsfrist 6. september.

Søknad sendes [email protected]

Åsane Arena AS har ansvaret for utbygging og drift av det nye idrettsanlegget i Åsane. Anlegget består av seks ulike idrettshaller samt et fotballstadion, og har en totalflate på 30 000m2. Deler av anlegget åpnet i august 2020, mens totalanlegget er planlagt ferdig vinteren 2021.

Annonse fra Obos-ligaen: