Informasjon

Her finner du informasjon om BA Cup 2020

Klasse                    Årgang                                                 Spilletid

Klasse A        (Gutter født 200812 år)      4 kamper 1x 25 min
Klasse B        (Gutter født 2009 11 år)     4 kamper 1x 25 min
Klasse C       (Gutter født 2010 10 år)     4 kamper 1x 25 min
Klasse D       (Gutter født 2011 9 år)        4 kamper 1x 25 min
Klasse E        (Gutter født 2012 8 år)        4 kamper 1x 25 min
Klasse F        (Gutter født 2013 7 år)        3 kamper 1x 25 min
Klasse Q       (Jenter født 2008 12 år)     4 kamper 1x 25 min
Klasse R       (Jenter født 2009 11 år)     4 kamper 1x 25 min
Klasse S        (Jenter født 2010 10 år)     4 kamper 1x 25 min
Klasse T        (Jenter født 2011 9 år)        4 kamper 1x 25 min
Klasse U       (Jenter født 2012 8 år)        4 kamper 1x 25 min
Klasse V        (Jenter født 2013 7 år)        3 kamper 1x 25 min
 

Klasse A, B, C, Q, R og S spiller 7er fotball
Klasse D, E, T og U spiller 5er fotball
Klasse F og V spiller 3er fotball

NFF Hordaland sine banestørrelsers vil bli fulgt med unntak av G12 og J12. De spiller på em kvart bane i Vestlandshallen

Dato
Klasse D-F og T-V spiller søndag 19 eller 26  Januar 20.

Klasse A-B-C og Q-R-S spiller lørdag 18 eller 25 jan 20. Alle kampene spilles på en dag. Dette er planleggingsdato.

 

Spillesystem

Det blir puljespill med 6 -8 lag i hver pulje. All lag får spille 4 kamper. Det tas forbehold om at klasser kan utgå, dersom det er for få påmeldte lag. Det kan være aktuelt å slå sammen klasser. De som er født 2013 vil få spille 3 kamper med vant, som i serien. NFF`s retningslinjer vil bli fulgt i alle årsklasser.
Klasse F og V vil spille 3'er fotball.

Premiering
Lik premiering til alle spillere.

Spilleberettigelse
En spiller er spilleberettiget for sin klubb etter NFF`s reglement.


Påmelding
Påmelding her.


Påmeldingsavgift
Kr 1000,- for alle klasser utenom klasse F og V som er 500kr.
Alle kampene spilles i Vestlandshallen og grunnet halleien er påmeldingsavgiften høyere enn vanlig.
 

NB Påmeldingen er ikke gyldig før avgiften er betalt inn til

BA Cup 2020
Åsane Fotball
Åsane Senter 58
5116 Ulset

Konto nr 3633.65.48386

Kontaktinformasjon

E-post: [email protected]
Turneringsleder Helge Føllesdal
95848184

Annonse fra Obos-ligaen: