Mandat og formål

Mandat og formål

Ungdomsutvalget skal stå for gjennomføringen av ungdomsfotballen i klubben. Det innebærer alle i alderen 13-19 år. Oppgaven er å sikre et godt tilbud til alle i forhold til den enkeltes ambisjon og motivasjon. Det skal skapes et gradert tilbud med gode satsningslag, gode andrelag og gode breddelag. Målet er å utvikle spillere som blir god nok til klubbens a-lag samt sikre at vi har minst 2 breddelag pr årskull.

Organisatorisk plassering

Utvalget rapporterer til styret /DL.

Sammensetning

Utvalget består av en leder, en trenerkoordinator, en representant fra administrasjonen og to representanter for satsningslagene og to representanter for breddelagene.

Annonse fra Obos-ligaen: