Viktig læring etter kamp

Dagen etter kamp bruker spillerne til gjennomgang av kampen for å dra med seg viktig læring inn i den nye trenings uken.

Når spillerne ankommer Myrdal dagen etter Ull/Kisa kampen så har trenerne vært i sving i mange timer allerede. Da skal kampen gjennomgås med alle og man drar med seg lærdommen fra hva som var bra og hva som kan forbedres fra kampen.

Det starter med en felles gjennomgang på storskjerm i garderoben der man ser på hvordan lagdelene posisjonerer seg og om man har fått til det som planlagt før kampen. Her viser Tom frem klipp fra når det fungerer perfekt og hva som eventuelt ikke var fullt så bra. Dette gjør man for å bevisstgjøre spillerne på valgene man tar på banen, for å ta med seg lærdommen videre i trenings uken frem til neste kamp.

Angrepsrekken ser på situasjoner og diskuterer hvordan man løste de.
Angrepsrekken ser på situasjoner og diskuterer hvordan man løste de.

Etter at man er ferdig med fellesgjennomgangen så er det klart for gruppearbeid. Her samles forsvaret, midtbanen og angrepet i hver sine grupper. I gruppene så ser man på situasjoner som lagdelen har vært involvert i og man diskuterer sammen om måten man løste det på var riktig eller om det var noe som kunne vært gjort annerledes for å komme bedre ut av situasjonen.

På slutten av analysen så samles laget og man lufter tankene sine om de forskjellige situasjonene og kampen i plenum. Dette er en veldig viktig og ekstremt nyttig prosess som bidrar til bevisstgjøring av valgene man foretar seg på banen.

Annonse fra Obos-ligaen: