Jostein Hatlebrekke ble ny styreleder

I går ble det avholdt årsmøte i Åsane Fotball og nytt styre ble valgt.

I går ble det gjennomført ordinært årsmøte i Åsane Fotball. Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent før det ble valgt nytt styre i klubben.

Etter mange år i styret så valgte styreleder, Helge Føllesdal, styremedlem Tore Svein Nese og varamedlemmene Bjørn Brekken, Christoffer Lampe og Nils Henrik Geitle og gi seg i sine verv. De blir nok alle å se i andre verv i klubben fremover og vi ønsker å takke de alle sammen for sin innsats i de årene de har hatt disse vervene!

Ny styreleder og nye medlemmer i styret

Det første som skulle velges var den nye styrelederen. Valgkomiteen innstilte Jostein Hatlebrekke som ny styreleder for de to neste årene. Han ble enstemmig valgt inn som ny styreleder.

Videre ble Jeanette Heggland valgt inn som nytt styremedlem, det samme ble de nye varamedlemmene Christian Tengs, Stig Larsen og Monica Eriksen.

Nestleder Svein Andreassen og styremedlemmene Stig Opsvik og Roald Bruun-Hanssen var ikke på valg og fortsetter i sine verv i det nye styret.

Vi ønsker den nye styrelederen og resten av styret lykke til med arbeidet sitt fremover.

Annonse fra Obos-ligaen: