Inngår samarbeid med U-Pihl videregående skole

Åsane Fotball har inngått en samarbeidsavtale med U-Pihl videregående skole. Avtalen sørger for en felles plattform for å best mulig kunne ivareta utviklingen til unge spillere.

Åsane Fotball har flere spillere som til dagen går toppidrett på U-Pihl videregående skole. Formålet med denne avtalen er at partene ha flere muligheter som vil kunne sørge for en optimalisering av hverdagen for unge spillere vil kunne bli enda bedre. I tillegg vil det skape en plattform for kompetansedeling som begge parter vil kunne dra nytte av. Utviklingsjef i Åsane Fotball, Sindre Tjelmeland, er fornøyd med at avtalen mellom partene er i boks.

- Det er en veldig god start på et samarbeid mellom oss og U-Pihl. Lokaliseringen av skolen gjør at det er viktig for oss å kunne ha god kommunikasjon med de, samt at vi kan skape gjensidige muligheter for utveksling av kompetanse og samtidig øker sannsynligheten for å skape toppspillere i vår region, gjennom å gi spillerne en mest mulig optimal treningshverdag. Jeg håper og tror avtalen gir grobunn for en langsiktig relasjon som kan bli gull verdt for begge parter, sier Sindre Tjelmeland.

Avtalen strekker seg først og fremst ut 2018, men en evaluering av avtalen er planlagt i november/desember. 

Annonse fra Obos-ligaen: